Obrad opakovania

Obrad opakovania
Taká na prvý pohľad nezaujímavá činnosť. Vystrelíš, ideš si po šíp. Vrátiš sa, vezmeš luk do ruky, krátko zamieriš a vystrelíš, ideš si po šíp…. a tak dokola, desať aj dvadsať, ba aj stokrát. Ak by ťa niekto sledoval, považoval by ťa za masochistu. Alebo blázna. Ale ty iba, popri tom, že sa zdokonaľuješ v lukostreľbe, popri tom, že rozjímaš, aj vykonávaš obrad.
Obrady sa vyznačujú ustrnutou formou a opakovaním činností. Rovnakým spôsobom vykresaný oheň, rovnaký sled úkonov, nasledujúcich po sebe. Rovnaký čas, rovnaké miesto. Slnko vychádza a zapadá. Po jari príde leto. Kruhovosť, cyklus, veci sa opakujú a splývajú, jedna vchádza do druhej. Vytvára sa zdanie, ktoré sa mení na skutočnosť:deje sa skončili a už zas začínajú. Had, hryzúci si svoj vlastný chvost.
Aj lukostrelec pred terčom vykonáva obrad v kruhu. Po chvíli sa mu zjednotí dych s nohami, jeho pohyby sa stanú rytmickými, začínajú pripomínať tanec. Telo naskočí na iný program, svoj vlastný, spojí sa s intuíciou, rozum je odsunutý na vedľajšiu koľaj, a ty začínaš svoju lukostreleckú „mantrovačku“. A čím dlhšie chodíš od terča a k terču, tým rozmazanejšie vidíš okolitý svet, už je to len nepodstatná šmuha a ty si v strede všetkých vecí, vo vyprázdnenom priestore, kde ste len vy dvaja:ty a terč. A aj ten po čase prestáva byť oddeleným predmetom, splyniete. Vtedy si pochopil, o čom je lukostreľba, a že zasiahnutie alebo nezasiahnutie stredu je iba vkročením „do témy“. Majstri lukostrelci, ktorí sa stali pojmami vo svete letiacich šípov, hovoria aj o zlomku sekundy pred vypustení šípu, kedy vnímajú Stvoriteľa. Je to dokonale vyprázdená hlava, a duša sa naplno otvorí. Kto raz zakúsil tento okamih, nikdy od luku neodíde. Lukostreľba je totiž naozaj jeden z najdokonalejších obradov.
Čarovný mlynček
Naoko najnudnejšia, a pritom denne niekoľko razy vykonávaná práca : mletie zrna na ručnom drevenom mlynčeku. Stokrát sme si mohli kúpiť elektrický. No nekúpili. Pretože krútenie rúčkou na tomto mlynčeku nás učí pokore. Je to zasa ako mantrovanie, točenie modlitebným mlynčekom, aj si pri tom spievame, počítame otáčky, a sa niekedy pokúšame tancovať. Lebo inak je to taká strašná nuda ! Opakovanie monotónnej činnosti, kruhy. Deti sa k mlynčeku vrhajú s nadšením. No rýchlo zistia, ako stoja veci, a iba tie najvytrvalejšie (napríklad taká Sárka toto leto) zostávajú mlynčeku verné. A my vieme:prešli sitom. Mlynček dokonale preverí, ako je to s vaším odhodlaním a ako ste na tom skutočne s jednobodovou koncentráciou!
Celkom výnimočnú skupinu tvoria dvojice, ktoré sa o obradné mletie zrna statočne delia. Chvíľku ty, chvíľku ja. (No a niekedy sa okolo mlynčeka a osoby poverenej jeho obsluhovaním v ten deň tvoria debatujúce „podporné“ hlúčiky. Nemilosrdne ich rozpúšťame.)Mlynček, napohľad celkom nenápadný, neveľký, je skúšobným kameňom ,s ktorým sa u nás stretnú všetci, a vyčkáva na svojho Majstra. Zo sto sa ich zjavia možno traja…
Extatická práca
Poznáte ten výjav zo starých filmov, a možno ste ho videli aj na vystúpení folklórneho súboru: skupina ľudí podupkáva nohami, opakuje v rade dokola tri, štyri pohyby, príliš sa z miesta nehýbe, a spieva. Monotónnu, nezáživnú melódiu.Oči im svietia, líca blčia, a vôbec sa tvária veľmi šťastne, až extaticky. Toto vydržia robiť dosť dlho, a len z ohľaduplnosti voči publiku skracujú svoj tanec na zlomkový čas. Pretože nikto z prizerajúcich sa nevie, iba ak možno tuší, že tancujú obradný, a zároveň pracovný tanec. Tvrdo pracovný. Opakovanie je nevyhnutné, pretože pracovným nástrojom je ich telo. Nie stroj. Hlboká myšlienka. A najviac zvnútornený obrad. Telo sa stáva obetinou na oltár Dokonalosti. Tancujú, a zároveň pracujú v extáze, pretože ich to teší a napĺňa blahom. Sú súčasťou Kruhu a ich život má zmysel. Toto sa dialo, a ešte aj deje, pri kosení, hrabaní, mlátení cepmi, kovaní kladivom, ušliapavaní humna, pradení, šliapaní kapusty…a opracovávaní dreva pri výrobe luku. Iba opakovanie jednej činnosti roznieti v hrudi božský plameň.
Preto je akákoľvek nezáživná a dookola sa dlho opakujúca práca základom vo výuke v kláštoroch. A aj u nás vo dvore. Toto je jeho čaro:urýchli cez telo tvoje duchovné napredovanie. A hlboké duše tomu rozumejú na prvý pohľad…
Text a snímka: Karpatské Slnko, Duchoslav a Weleslawa, www.karpatskeslnko.org