Katarínsky obradný deň

STridŽie dNi,moKošínKy a meTla.maGické spojenie… Aj miA si To mYslí ZoRana sa pRipRaVuje na oBraD,ako vŽdY zodPovedne. u doBromiLy pri čaJi,kaPustnici a „múDrosTiach“…a poTom náS čaKal už len tMavý Les,horúci oHeň a hlavný oBrad s veŠtBami.ten sa ale nefotí.