Prednášky a ukážky z nášho sveta

Z času na čas opúšťame gazdovstvo a vycestujeme do „civilizácie“,aby sme ľuďom sprostredkovali svoje vedomosti a skúsenosti,podelili sa s nimi o to,čo nás spoločne zaujíma a zároveň sa zoznámili. Deje sa to formou prednàšok,workshopov,vystúpení či prezentáciami na dobových jarmokoch či Dobrých remeselných trhoch alebo festivaloch.Tradične chodievame v zimnom predslnovratovom období do Piešťan, a do čajovní a lekární  v Bratislave ci Piešťanoch aj festiVal AvaTar v SereDi.vyHýBame sa „alterNatívNym“ fesTivalom s množstvom ľuDí ako DrieNok,kaČín a pod.

Najbližšie nás môžete stretnúť až na jeSeň.2020 ,sleduJte strÁnku