Takí divokí 2016

R‘tmp_30296-titldivretr-1657562451

*Weleslawa: TaKí diVokí alebo KeĎ nebo bolo MoDré a táto ceSta ešTe nOvá.

Rozhovor o novej knihe tu…  Rozhovor Matúša Ritomského s Weleslawou tu….  OdiŠli z meSta, aBy zmeNiLi svoje žiVoty…1.a 2.vlna(2000-2008).   fotky,eseje,rozhoVorY, rePorTáže. AkTualiZované a doPlneNé vYdaNie.čítať tu…

 

*pre všetkých , čo chcú zmeniť svoj život a poTrebujú sa inšpirovať*SúČasťOu kNiHy je noVý teXt ROZPRÁVKA Z MLYNA, ktorý začala WeLesLawa píSať poČaS roČného poBytu na MaGickoM miEste KvačiAnsKeho mLyna.ceNa 12 e. objeDnávky u nás počet strán okolo 220.formát A5.