Staré mieSta a oBrady:Jízda Králú,VlČnov-MoDrá-veLehrad.fotKy:woDawa,WeLeslawa,MoNika

VlČnovskÁ Jízda králŮ vyVoláva silné pociTy
A my si v tieni eŠte čiTame a hovoríme k tomu,Čo značí tenTo nepochoPený ,no dodnes živÝ obrAd
ArcheoskanZen v Modrej
A hlaHolika na pôVodnom mieSte,kde sa zaČala vyUčoVať pred StáročiaMi

Dnes baziLika,niekedY posvätNé mieSto predKov,VeliGrad