SiLové a sLáVne mieSta 10.,2022

ZiMná metelica bola vhodnou kuLisou na ďalšie stretnutie ,pátranie po nezvyčajných a povznášajúcich miestach na Myjave a okolí.Je ich stále dosť a zakaždým odchádzame z takéhoto stretnutia múdrejší,vedmomejší,naplnení radosťou aj hrdosťou. Také bolo aj stretnutie,kde sme šli po stopách najväčšieho Slováka, hrdého Slovana, vzdelanca, bojovníka,umelca aj politika,Ľudovíta Štúra. a Zároveň sme si na každom kroku uvedomovali, aký „zázrak“sa mu a jeho priateľom podaril, keď spojil toľko.ľudí rôznych národov aj pováh,aby sa v rokoch 1848/49 postavili proti nespravodlivosti so zbrañou v ruke.Tu, na pokojnej Myjave, na miestach,kadiaľ denne chodíme…Sláva mu!

Skaly,kde sa ukrýval pred zatknutím,okolie Kostolného a Starej Turej
LuBina,rodný dom Samuela Štúra, Ľudovítovho otca, s úžasnou sprievodkyňou, pani Hrabovskou,ktorá pre históriu obce žije