BuBnY v obraDoch,leSný workShop

10.11.2019

MoDliTba k luku
BuBny a lukY, čaRovné spoJenie
A oheŇ,samozrejMe…
BuBny a ich lieČivá moc

Veľmi pRíjemné…hovorí hoRislava

ObRadné miesTo nám dÁva silu
BuBnY a tanec…
A buBny A dobRé jeDlo…

A baby napísaLi:
Vďaka,priatelia. Bolo super dnes.Sila. (Vierka koValová,Bratislava)
Ďakujem,dnes bolo super.aj s tÝm daŽďom. (HoriSlava,bratiSlava)
sKvelá bubnovaČka.Aj ten dážĎ..ešte by sOm zosTala. (DaGa,BratisLava)
ahojte.bOlo vÝborNe.eŠte doma soM maLa chuŤ do bubNa búchať…(jaRka diŇová, ČekLíS)