Leto na Myjave 2019

JÚN 2019 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ oBrad s Bylinami a oHňom,Kupalo -tRadičné oBradné kúPanie v jaZere,koSenie ručne,trávnice…pRíspevok 66e,info bližšie u nás. Dá sA eŠte priHláSiť, Celý článok Leto na Myjave 2019