Podujatia Jeseň a ziMa 2019

\ PoZor! výRoby luKov a šíPov u nÁs ceLoročne.inFo u nÁs. Na vŠetKy je potreBné priHlásiŤ sa vopred. priHláseNie považujeme za záVäzné až po uHradení zálohY na účeT náŠho OZ. Je Možné sa foRmou SMS alebo mail. sPrávou hláSiť už Celý článok Podujatia Jeseň a ziMa 2019

Leto na Myjave 2019

Letné školY a poduJatia vedú duchoSlav ,weLeslawa s priaTeľmi a pomocNíkmi. JÚN 2019 7.-8.6.dieLňa na lukY 15.-16.6″.SLNoVrat preDo dveRmi-“ oHeň v srDciaCh a v pRíRode,víkendovka zameraná na byLiny ,určoVanie,zbeR spracovanie(ČaRovná BylinkáReň) na myJavských lúKach a na vaRenie s WelesLaWou(ČaroVná kuCháRka).nočnÝ Celý článok Leto na Myjave 2019

Oslava zimného slnovratu 21.12.2018-pokYny

.Len na osobné pozvanie.*** príchod určite pred 17h,bude treba pripraviť miesto a drevo.***parkovanie: iba na asfalte,teda bud dolu na krizovatke alebo na ceste pred nasou branou.ostatne pozemky su nespevnene, kolesa aut rozryju sneh,a navyse pozemky maju majitelov,ktorymi nie sme vzdy Celý článok Oslava zimného slnovratu 21.12.2018-pokYny