PosVätné mieSta kaRpáT s MokoŠinou dRužinou

TáTo svätyŇa náS všeTkých hlBko zasiahLa. VzneŠenosŤ a veĽkoleposť desaŤtisíce rokov starého,verejNosti úplne neznámeho objekTu vySpelého spoločenstva,ktorého odKaz čítAme zreteĽne aj dnes,je málo poRovnateľná s čímKoľvek,čo sme doTeraz zažili(najviac sa podoBajú DelFy a tieŽ chRámy v áZii). PoHyb ako v Celý článok PosVätné mieSta kaRpáT s MokoŠinou dRužinou

Waldorfská škola Bratislava – Otcovia a synovia u nás

Najlepšie spojenie,aké môže byť:veľkí a malí chlapi spolu.Prišli k nám,aby sa na pár dní zosúladili uprostred živlov,ktoré sú stále prítomné u nás na kopanici pod lesom.Spali vo veľkom plátenom stane s ohniskom (a ohňom)v strede, na kožušinách i v spacákoch.Hlinený Celý článok Waldorfská škola Bratislava – Otcovia a synovia u nás