Oslava Letného slnovratu Svatý Jan pod Skalou 2019

Príprava…(daGa preD bRánou) Priprava…(žiVa) Začíname nácvik piesní Utopení v zeleni… Živa vo svojoM živle Tešíme sa zo sPevu a sPoločeNstva MuŽi sA rozcVičujú na TaneC oHňa A nech to oDsýpa! PolNočný dážĎ prinieSol bujaRú náLadu a potom úTlm,zamYslenia a rozHovory Celý článok Oslava Letného slnovratu Svatý Jan pod Skalou 2019