OslAva a oBrad zimNého SlnoVratu 2018,snímKy BoRisLaw

Stáva sa z toho už pravidlo:veľké sviatky Kola roka slávime ,držiac prsty“na tepe vesmírnych síl“,teda presne v deň,kedy sa naozaj dejú.Teda napĺňame zásadu,že sa prispôsobujeme mohutným silám Prírody,a nie tomu,kedy „ľudia môžu“.Teda neprechyľujeme obrady k víkendu,kedy majú ľudia voľno v Celý článok OslAva a oBrad zimNého SlnoVratu 2018,snímKy BoRisLaw

Katarínsky obradný deň

STridŽie dNi,moKošínKy a meTla.maGické spojenie… Aj miA si To mYslí ZoRana sa pRipRaVuje na oBraD,ako vŽdY zodPovedne. u doBromiLy pri čaJi,kaPustnici a „múDrosTiach“…a poTom náS čaKal už len tMavý Les,horúci oHeň a hlavný oBrad s veŠtBami.ten sa ale nefotí.