Rodičia a deti 2019

DoŠli baby „inDošky“…RaDosť na lúKe TKanice poZor!!! PotáboRové streTnutie,spoJené s rovnodennosTnou slávnosŤou, plackovaním, lukoStreĽbou a hraMi na lúKe bude 22.9.2019 SkVelé stretnutie podobne naladených bytostí sa u nás uskutočnilo už desiate leto. Veľa sa vyrábalo, tkalo,chodilo,jedlo?, varilo(chlapi z východu pripravili Celý článok Rodičia a deti 2019