ByTosti rohAté,byTosti kRíDlaté

Bytosti s rohami aj krídlami sú prinajmenšom dvetisíc rokov v každej kultúre odsúvané bokom do sfér démonických .A je to tak v poriadku. Pretože tieto stvorenia sú spojené s obdobím, kedy vládli v mysliach a v okolí človeka stvorenia viazané na živly a prírodu – démoni. Nijako nesúvisia s terajším svetom. Obdobie bohov a najmä […]

Obrad spájania sa s celkom

Obrad spájania sa s celkom Doba je taká: na najvyššom mieste dnes v hodnotovom rebríčku stojí sila jednotlivca. Cení sa originalita, výbojnosť, rýchlosť. Je to individualizmus, čo zaujme a prekvapí. Kto má tieto vlastnosti, vyhráva. Bojovnícke cnosti. (Presnejšie – nindžovské…) Prinášajú so sebou ale aj duševný a duchovný život v utajení, nárazovosť namiesto postupnosti, povrchnosť […]

Obrad opakovania

Obrad opakovania Taká na prvý pohľad nezaujímavá činnosť. Vystrelíš, ideš si po šíp. Vrátiš sa, vezmeš luk do ruky, krátko zamieriš a vystrelíš, ideš si po šíp…. a tak dokola, desať aj dvadsať, ba aj stokrát. Ak by ťa niekto sledoval, považoval by ťa za masochistu. Alebo blázna. Ale ty iba, popri tom, že sa […]