Prednášky a ukážky z nášho sveta

Z času na čas opúšťame gazdovstvo a vycestujeme do „civilizácie“,aby sme ľuďom sprostredkovali svoje vedomosti a skúsenosti,podelili sa s nimi o to,čo nás spoločne zaujíma a zároveň sa zoznámili. Deje sa to formou prednàšok,workshopov,vystúpení či prezentáciami na dobových jarmokoch či Dobrých remeselných trhoch alebo festivaloch.Tradične chodievame v predslnovratovom období do Piešťan, na jar na SlavcCon, a do čajovní a lekární  v Bratislave ci Piešťanoch.

Najbližšie nás môžete stretnúť 22.4.v Seredi na festivale Avatar prem fest.