MokoŠíN 2017

DieLňa pod pRísTreŠkom,v Ýroba oBradného pRedmeTu

PreD oBradom…

PreD obRadom2…

PRed oBradom 3…

DaNka Vesna pRišLa z PRahy

PoHoda na MokoŠíne

Výroba v dielni…

zeMisLava s LeSanou ,zRučNé tKáČky

TkaNie na moKošiNých kRosnaCh

BeLava

Vierka objavila čaro tkania na hrebeni…

 

Pridaj komentár